Finanční leasing

Jedná se o finanční pronájem s následnou koupí automobilu poskytovaný finanční institucí fyzickým nebo právnickým osobám. Účelem je umožnit klientovi za úhradu trvalé užívání předmětu leasingu (automobilu) na základě leasingové smlouvy.

Po uplynutí předem určené doby pronájmu má nájemce možnost vůz zakoupit do osobního vlastnictví.

Podklady potřebné k schválení pro fyzické osoby: dva osobní doklady, potvrzení příjmů.
Podklady pro právnické osoby: osobní doklad jednatele, firemní hospodaření za poslední období, výpis OR či Živnostenský list a případné potvrzení plátce DPH.

HIT finanční leasing s 0% navýšením

NA REFERENČNÍ A ZÁNOVNÍ VOZY jsme pro své zákazníky připravili velmi atraktivní možnost financování, při němž nezaplatí na splátkách vozu nic navíc: HIT FINANČNÍ LEASING S 0% NAVÝŠENÍM.

Přehled všech referenčních a zánovních vozů vč. kalkulací z nabídky HIT finančního leasing s 0% navýšením.